ZELENA IDEJA

Eko Hostel Republik kao zelena ideja postoji od 2012 godine a prvi koraci ka realizaciji napravljeni su u 2013 godini. Osnovna ideja eko hostela prati temu Užičke republike sa istim ciljem da hostel u svojoj budućnosti bude energetski nezavisan kao što je Užička republika bila jedina nezavisna i slobodna teritorija u porobljenoj Evropi 1941 godine.

crta

Nameštaj hostela i enterijer je u potpunosti izrađen od materijala koji je smatran neupotrebljivim ali je zahvaljujući kreativnom timu okupljenom oko Eko hostela Republik ovaj matreijal ponovo vraćen u upotrebu. Za izradu kreveta, stolova, klupa, sofa i ostalih elemenata opreme korišćene su euro palete namenjne za ogrev. Garderobni ormari, noćni ormarići stolice i dekorativni elementi koji su pripadali vojsci Jugoslavije trebali je da budu istopljeni i spaljeni ali im je veštom reparacijom vraćena upotrebna vrednost. Posteljine i ostali tekstilni elementi izrađeni su od najkvalitetnijeg pamuka, a kupatilo od prirodnih materijala prikupljenih u lokalnoj sredini.

  • greenidea1
  • greenidea2

Trenutno kao jedan od izvora energije hostel koristi sunčevu energiju za zagrevanje vode u bojleru kapaciteta 300 litara uz pomoć solarnih panela postavljenih na krovu objekta, a kako bi se postigle uštede u potrošnji vode u kupatilu su postavljene senzorske baterije na umivaonicima i raspršivači na tuševima. Ušteda električne energije se trenutno postiže štedljivom rasvetom.

  • greenidea3
  • greenidea4

Kao objekat koji posluje ekološki odgovorno, velika pažnja se poklanja primarnoj selekciji otpada koji se odlaže na deponiju Duboko a kasnije reciklira i prodaje.

Osolje hostela svoje goste usmerava na zelene vidove transporta: bicikle, pešačenje lokalne autobuse i vozove, sa ciljem emitovanja što manjeg nivoa CO2. Natpisi u hostelu goste opominju na štednju i ukazuju na interesantne podatke koji ukazuju na uticaj čoveka na životnu sredinu.

  • greenidea5
  • greenidea6

Hostel je tek na početku svog puta ka potpunoj energetskoj nezavisnosti. Ono što je plan je ugradnja led rasvete koja će se napajati sa solarnih elektrana na krovu objekta, ugradnja štedljivih tuš baterija i vremeskih graničnika u tuš kabinama, kupovina mašine za pranje sudova kako bi se uštedela potrošnja vode. Hostel je projektovan tako da po nabavci potrebne opreme može da počne sa prečišćavanjem otpadnih voda i vraćanjem iste u sistem kao tehničke.

Moto naših zaposlenih je jedan i glasi: Zelena ideja se nastavlja.